ADMINISTRACIÓ DE COMUNITATS

Administració de comunitats

Al servei dels propietaris de les comunitats, s'ofereix la gestió com a secretari-administrador, que englobaria el següent:

 

 - Exercir com a secretari de la comunitat.

 - Elaboració/enviament de convocatòria i Assemblea anual ordinària.

 - Elaboració/presentació de pressupost anual i redactat Acta anual ordinària.

 - Gestió de la comptabilitat de la comunitat i seguiment de la comunitat.

 - Custòdia del llibre dactes i documentació relativa a la comunitat.

 - Vetllar pel bon funcionament del règim de propietat horitzontal.

 - Vetllar pel compliment de tot allò establert per la junta de propietaris.

 - Relació amb els diferents industrials de la comunitat, per atendre les reparacions necessàries.

 - Assessorament als copropietaris, en relació amb la pròpia comunitat.

 - Reclamació de rebuts impagats de copropietaris.

 - Gestió de sinistres, corresponents a la pòlissa comunitària.

ADMINISTRACIÓ DE COMUNITATS

Contacta amb nosaltres

Si tens dubtes, contacta amb nosaltres a través del formulari i t'ajudarem amb el que necessitis.